Riool verstopt?

Is uw riool verstopt?

Wanneer uw riool verstopt is geraakt is biedt deze pagina uitkomst. U vindt hier informatie over de oorzaak en de oplossing van rioolverstoppingen. Het is mogelijk om hier algemene informatie te vinden en bovendien heeft u de mogelijkheid om in contact te komen met onze rioolservice die zowel beschikbaar is voor particulieren als bedrijven om allerlei rioolproblemen doeltreffend op te lossen.

Riool verstopt

Indien u voor direct contact op deze pagina wezen bent, kunt u het beste het onderstaande telefoonnummer bellen voor het maken van een afspraak. Wij verrichten rioolwerkzaamheden in heel Nederland. Heeft u een algemene vraag? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via het contactformulier dat u vindt op deze website.

U kunt als volgt navigeren op deze pagina

Vanwege de lengte van deze pagina, hebben wij een inhoudsopgave gemaakt die het navigeren op deze pagina makkelijker moet maken. Wij leggen graag de werking van deze inhoud opgave uit een laten u zien hoe u zo snel mogelijk bij de informatie terecht kunt komen die voor u relevant is.

Onder het kopje algemene informatie over riool verstoppingen vindt u alle titels die betrekking hebben op dit onderwerp. U hoeft slechts te klikken op een van deze onderwerpen nu gaat automatisch naar de juiste gedeelte op de pagina. Hier kunt u dan meer informatie lezen over dit onderwerp.

Oorzaak

·        toilet

·        keuken

·        badkamer

Gevolgen

·        voor uw riolering

·        voor wat betreft het gebruik

·        overstromingen

·        rioolvliegjes

·        stankoverlast

Oplossing

·        na constatering

·        de oorzaak wegnemen

·        de voordelen wanneer u op tijd een expert inschakelt

·        tips om riool verstoppingen te voorkomen

·        periodiek onderhoud van de riolering

Zelf proberen de rioolverstopping te verhelpen

Wat onze riooldienst voor u kan betekenen

 

Oorzaak

 

Toilet

Een verstopte toilet

Een toiletverstopping is een veelvoorkomende soort rioolverstopping. Het toilet wordt dagelijks gebruikt en er belandt van alles in de rioolafvoer. Helaas ook zaken die daar niet in thuis horen. Soms is men zich er niet van bewust dat er bepaalde materialen en vloeistoffen niet door de toiletafvoer gespoeld kunnen worden, met een verstopping van de riolering tot gevolg.

Toiletblokje spoelt per ongeluk mee

Indien het toiletblokje in de afvoer is gevallen, blijft er plots in de meeste gevallen een in het begin van de afvoer zodat u het eenvoudig kunt oppakken. Echter gebeurt het ook wel eens dat het toiletblokje iets verder in de leiding terecht komt. Het blokje is dan niet meer binnen handbereik en er zit dan niets anders op dan een professioneel bedrijf in te schakelen om de verstopping te verhelpen.

Teveel toiletpapier gebruikt

Het kan voorkomen dat er te veel toiletpapier is gebruikt bij uw bezoek aan het toilet. Het papier komt het aan elkaar en vormt ergens in de riolering een verstopping. Dit soort verstoppingen zijn relatief eenvoudig op te lossen met de juiste materieel. U zou in dit geval kunnen proberen om met een plopper de rioolafvoer te ontstoppen.

Maandverband of tampons die worden achtergelaten in de toiletafvoer

Maandverband en tampons kunnen soms per ongeluk in het toilet afvoer terechtkomen en doorgespoeld worden. Dit lood in de meeste gevallen niet goed af. Uw riolering raakt verstopt en dient vakkundig ontstopt worden zodat de leiding het water weer zonder problemen laten doorstromen.

Etensresten die worden weggespoeld in het toilet

Het toilet wordt soms als verlengstuk van de prullenbak gebruikt wanneer het aankomt om het wegspoelen van vet en etensresten. Deze resten gaan ze dan naar de binnenkant van de riolering vestigen en na verloop van tijd wordt de leiding onbruikbaar door een onvermijdelijke verstopping.

Keuken

Vet en afvalresten

De keukenafvoer krijgt het zwaar te verduren aangezien deze intensief wordt gebruikt bij de afwas van uw borden, bestek en pannen. De vetresten die zich in uw afwas bevinden worden opgelost in het water en dit water spoelt in de meeste gevallen probleemloos door de afvoerleiding. Wat u in dit geval echter niet ziet is dat de binnenkant van de afvoer steeds verder dichtslibt. Het water loopt steeds minder goed door en uiteindelijk heeft u te maken met een verstopping. Dit soort verstoppingen zijn veelal niet zelf te verhelpen vanwege de hardnekkigheid van vet.

Niet alleen vetresten worden door de afvoer gespoeld, maar ook allerlei andere afvalresten die tot blokkades van de afvoerleiding kunnen leiden.

Kalkaanslag

Het aanwezige kalk in water gaat na verloop van tijd zich steeds meer hechten aan de binnenkant van de afvoerleiding. Na een tijdje merken dat het water niet meer goed wegloopt en als u dan verder doorgaat met het gebruiken van de afvoerleiding merkt u dat u uiteindelijk helemaal niet meer gebruiken maken van de afvoer. Het water komt dan terug uit de leiding en stroomt over.

Badkamer

De badkamer kan meerdere afvoerleidingen bevatten zoals voor de douche, de wastafel en eventueel zelfs een bad.

Wastafel

Haren en eventueel objecten

In de wastafel worden dagelijks haren weggespoeld met het water. Het is vrijwel onvermijdelijk wanneer het over wastafel in een badkamer gaat. Bij het kammen en het stijlen van het haar raken altijd wel een aantal haren los. Bovendien kunnen eventueel haarspelden en andere materialen in de afvoerleiding terechtkomen.

Kalkaanslag

In water is altijd kalk aanwezig en deze kalksporen gaat zich hechten aan de binnenkant van de afvoer. Met als gevolg dat het water steeds minder goed wegloopt en uw het eindelijk zult merken dat de afvoerleiding verstopt raakt.

Douche

Haren en objecten zoals haar speldjes etc.

Dagelijks verliezen we een hoop haren als mens. Deze haren komen veelal terecht in de douche-afvoer, aangezien de meeste personen hun haren wassen onder de douche. Meestal kunt u de haren eenvoudig uit het doucheputje verwijderen, echter kan het ook voorkomen dat de haren zich verderop in de leiding bevinden en moeilijk bereikbaar zijn. Mocht uw douche verstopt raken door haren op deze wijze dan kunt u het beste een professioneel rioolbedrijf inschakelen. Dit geldt ook als bepaalde objecten zoals haar speldjes niet door u zelf meer uit de leiding te verwijderen zijn.

Kalkaanslag

Iedere afvoer krijgt te maken met kalkresten dieren afvoer terechtkomen. Dit is onvermijdelijk aangezien kalk nu eenmaal in het water aanwezig is. Indien de afvoerleiding niet regelmatig wordt gereinigd, krijgt het kalk de kans zich te vestigen aan de binnenkant van uw leiding en hoopt het kalk zich steeds meer op. Hierdoor kan het water minder goed weglopen en ontstaat er een verstopping na verloop van tijd.

Gevolgen

Voor uw riolering

Uw riolering is bij een verstopping niet meer in staat om het water voldoende af te voeren. Dit komt door een blokkade in de rioolleiding en die kan op vele manieren tot stand komen. Hierboven hebben wij al beschreven welke mogelijkheden het meest voorkomen. Echter kan het ook zo zijn dat een riolering verstopt raakt als gevolg van een breuk in de leiding. Wanneer de leiding een breuk vertoont kan er zand in de leiding terecht komen wat kan leiden tot een verstopping van de riolering. Bovendien kan een breuk er ook op duiden dat Wortel groei de oorzaak is van de verstopping. Boomwortels zijn zeer krachtig en kunnen rioleringen verschuiven en zelfs breken. Met alle gevolgen van dien.

Voor wat betreft het gebruik

Bij een verstopte riolering bent u niet meer in staat probleemloos gebruik te kunnen maken van de afvoer. Een riolering is veelal onmisbaar, wanneer het gaat om een toilet of gootsteen. Particulieren en bedrijven ervaren hierdoor grote hinder.

Men heeft vaak zelf al van alles geprobeerd om de riolering te ontstoppen. Wij zijn een voorstander van het feit dat men eerst zelf probeert het probleem te verhelpen. Op deze pagina zult u een aantal tips aantreffen waarmee u zelf kunt proberen de verstopping op te lossen.

Bij complexe verstoppingen is het vaak niet mogelijk om met huis tuin en keuken oplossingen de riolering verstoppingsvrij te maken. U zult dan geen andere optie hebben dan een professionele riooldienst in te schakelen.

Overstromingen

Helaas kan het ook voorkomen dat u wateroverlast krijgt als gevolg van de rioolverstopping. Het water stroomt dan afhankelijk van de situatie snel of langzaam over en het water verspreidt zich op allerlei plekken waar niet thuishoort.

Vaak gaan overstromingen gepaard met schade aan het pand, de vloerbedekking en de inboedel. Een riooldienst kan u in deze situatie helpen de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Rioolvliegjes

Een lekkende rioolleiding is een broeinest voor rioolvliegjes. De larven van rioolvliegjes ontwikkelen zich gemakkelijk door het aanwezige water en de voedingsstoffen die aanwezig zijn in de afvalresten. Bovendien bevindt de riolering zich veelal op een warme plek waardoor de rioolvliegjes moeiteloos kunnen leven. De overlast die kan ontstaan door de rioolvliegjes wilt u te allen tijde vermijden, aangezien dit gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Meer weten? Lees dan onze pagina over rioolvliegjes.

Stankoverlast

Het moge voor zich spreken dat rioolwater zeer smerig is. Wanneer een riolering lekt, ruikt u dat op een afstand. De geur is ondraaglijk in uw huis en zou liever ergens anders zitten. Mocht u visite verwachten, dan kunt u beter af bellen aangezien rioolstank niet heel snel te verhelpen is.

Oplossing

Na constatering

Wanneer u vaststelt dat de riolering verstopt is wacht dan niet langer en schakel de hulp in van een rioolexpert. Een professional die dagelijks deze problemen meemaakt is in staat uw verstopte riolering in een korte tijd te kunnen herstellen. U zou alvast de watertoevoer kunnen afsluiten zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat de riolering verder overstromen kan.

De oorzaak wegnemen

De voordelen wanneer u op tijd een expert inschakelt

De factor tijd is zeer belangrijk bericht gaat om rioolverstoppingen. De overlast die kan ontstaan door een verstopping van een riool neemt alleen maar toe naarmate uw lange wacht. De hierboven genoemde problemen die kunnen ontstaan, wilt u zo veel mogelijk vermijden. Wanneer u direct een rioolspecialist opbelt bent u er zeker van dat uw oplossing voor het rioolprobleem nabij is en dat u zo min mogelijk kosten heeft door de gevolgschade.

 

Tips om riool verstoppingen te voorkomen

Wanneer de riolering op de juiste wijze wordt gebruikt zal het risico op verstoppingen minimaal zijn. Hierboven hebben wij de mogelijke oorzaken van verstoppingen beschreven. Hier kunt u dan ook uit afleiden welke zaken u absoluut niet in de riolering moet wegspoelen. De rioolafvoer is in beginsel alleen bestemd waarvoor het bedoeld is. U kunt zo nu en dan de rioolafvoer doorspoelen met heet water en soda. Herhaal dit een aantal keer. Deze methode is de meest goedkope oplossing om zelf de riolering te onderhouden.

Periodiek onderhoud van de riolering

Om er zeker van te zijn dat verstoppingen geen kans krijgen in uw riolering kunt ervoor kiezen eens in de zoveel tijd een riooldienst in te schakelen voor het reinigen van het riool. Met professioneel materieel wordt uw riolering dan behandeld, waardoor aangekoekte resten kansloos zijn. De rioolleiding blijft zodoende in optimale staat. Periodiek onderhoud is te adviseren aan partijen voor wie de riolering onmisbaar is en die het zich kunnen veroorloven de riolering preventief te laten reinigen.

Zelf proberen de rioolverstopping te verhelpen

Er zijn een aantal situaties waarbij u mogelijk zelf in staat bent de rioolverstopping te verhelpen zonder dat daarbij gespecialiseerd materieel benodigd is.

Met een plopper

Deze plopper kunt u aanschaffen bij de doe-het-zelfzaak en stelt u in staat om kleine verstoppingsproblemen eenvoudig te verhelpen. U plaatst de plopper simpelweg op de ingang van de afvoer en drukt deze aan totdat deze vacuüm zit. Daarna trekt u met een rechte beweging de plopper omhoog. Deze methode haalt een aantal keer. Hierna spoelt u de afvoer door om te kijken of de verstopping is verholpen.

Heet water en soda

het is in sommige gevallen mogelijk om verstoppingsproblemen te verhelpen door een aantal keren heet water met soda door de leiding heen spoelen. Laat de soda enige tijd intrekken en spoelde daarna heet water erdoorheen. Herhaal deze stappen een aantal keer als u ziet dat er verbetering optreedt. Net zolang totdat de leiding verstoppingsvrij is.

Met een ontstoppingsveer

Deze ontstoppingsveer kunt u aanschaffen bij de doe-het-zelfzaak. Deze veer kunt u bevestigen aan uw boormachine (dit verschilt per veer) en daarna kunt u dan met deze veer de leiding proberen te ontstoppen. Wanneer de verstopping zich aan het begin van de leiding bevindt kan deze methode uitkomst bieden.

Wat onze riooldienst voor u kan betekenen

Riool verstopt

Jarenlange ervaring in het verhelpen van rioolproblemen

Wanneer u ons inschakelt maakt u gebruik van een riooldienst met meer dan 10 jaar ervaring in de ontstoppingsbranche. Wij zijn gespecialiseerd in het verhelpen van verstoppingsproblemen in rioolleidingen en kunnen u bovendien van dienst zijn bij het repareren en aanleggen van nieuwe rioolsystemen.

Alle benodigde machines en gereedschappen aanwezig

U haalt gegarandeerd kwaliteit in huis wanneer u ons de verstopping laat verhelpen. Wij maken gebruik van de beste merken om de riolering te reinigen. Het werk kan hierdoor in een zeer korte tijd efficiënt worden verricht. Bovendien stelt het hoogwaardige materieel ons in staat om de veiligste service te bieden die er mogelijk is.

Voor heel Nederland bereikbaar: 24/7 service

Wij zijn een landelijke riooldienst die 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is voor particulieren en bedrijven. Iedereen die te maken krijgt met een verstopte riolering kan ons dag en nacht opbellen voor het laten verrichten van spoedwerkzaamheden bij u op locatie.

Milieuvriendelijk

Onze werkwijze is geoptimaliseerd op het gebied van efficiëntie, veiligheid en milieuvriendelijkheid. Zo vindt bij ons machines die werken zonder schadelijke middelen. Bovendien is het energieverbruik van deze apparaten zeer laag.

Heldere tarieven

De kosten voor het laten ontstoppen van de riolering zijn bij ons transparant. U hoort van tevoren wat kosten zullen zijn. In sommige situaties dienen wij eerst ter plaatse te komen om u een exacte prijsopgave te kunnen verstrekken.

Garantie

Op de ontstoppingswerkzaamheden ontvangt u standaard een maand garantie. Tevens is het mogelijk om de garantie termijn te verlengen. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Informeert u hiervoor naar de mogelijkheden.

Direct een expert nodig voor het ontstoppen van uw riolering?

Belt u ons dan op het onderstaande telefoonnummer dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is. Waar u zich ook bevindt in Nederland, wij proberen binnen uiterlijk 2:00 uur bij u ter plaatse te zijn. Uw riolering wordt door ons op vakkundige wijze ontstopt, zodat u dezelfde dag weer gebruik maken van uw onmisbare rioolleiding.

Bel: 06-28791793