Rioolcamera inspectie laten uitvoeren? Ons rioolteam staat paraat!

Rioolcamera inspectie

Deskundig en snel gaan wij te werk door al de buizen en leidingen van uw rioolinstallatie met camera’s te inspecteren. Het heeft een tijd geduurd voordat wij deze nieuwe techniek op de Nederlandse markt konden introduceren. Nu zijn wij eindelijk zover en hebben wij alles in huis gehaald om de volledige inspectie uit te kunnen voeren. Elke scheur of knik in welke leiding dan ook wordt door onze camera’s getraceerd. Met een speciaal systeem wordt dan de breuk, scheur of knik in beeld gebracht zodat wij precies weten waar in het leidingnetwerk het probleem zit.

Rioolcamera inspectie laten uitvoeren

De camera inspectie

Als u belt krijgen wij de melding binnen via onze centrale. Die zet uw gesprek door met een deskundige die u zal aanhoren. U kunt tijdens het gesprek aankaarten wat zich precies heeft voorgedaan of als de lekkage of verstopping al een poosje heeft geduurd waar u water binnen krijgt. Aan de hand van uw locatie zal er intern worden beslist welke groep uitrukt om het probleem op te lossen. Bij bedrijven is de procedure anders. Wij vragen u op welke afdeling het probleem zich voordoet en de overlast die men ondervindt. Wij sturen dan een team die een analyse maakt van de leidingen en wordt er afgestemd tussen hen hoe zij de aanpak zullen doen.

Techniek

Wij werken met een van de beste camera’s op het gebied van de riool inspecties. Deze camera is waterproof en kan zowel video- als foto opnames maken. De camera is van een metaal omhuld met een camera van saffierglas. Ingebouwd met led licht om alles goed in beeld te brengen op een gekoppeld scherm die alles in hoge resolutie vertoont. De camera is instaat op beelden vast te leggen met 90 graden zicht.

In het bedrijf hebben wij 3 modellen ingekocht om in te zetten bij de bedrijfsprocessen. Bij bedrijven waarbij er grotere leidingnetwerken zijn zetten wij de robot in die met remote assistentie van de deskundige door de leidingen en buizen gaat en alle scheuren, barsten, knikken, en breuken vastlegt. Met een sonarsysteem breng het op een monitor in beeld waar van het leidingnetwerk het probleem zit.

Als bedrijf waren wij heel trots met de aankoop van dit systeem, omdat het lekkages sneller opspoort en tijdbesparend is. Wij hebben vanaf de aanschaf veel meer klanten kunnen helpen en hebben lekkages sneller gedicht met behulp van dit nieuw systeem.

Let wel: Wij doen de camera inspectie alleen bij rioolbuizen en waterafvoerbuizen. Klanten die een verzoek doen voor het opheffen van lekkages bij ontlasting leidingen moeten wij helaas telleurstellen. Voor het opheffen van deze lekkages en het ontstoppen van deze buizen hebben wij een ander team en ander techniek die wordt toegepast. Hiervoor gebruiken wij een hogedruk spoeling door de buizen en leidingen en nadat wij dit hebben gedaan doen wij een doen wij een hogedruk foam seal door de buizen die alle gaten, breuken en scheurtjes dicht. Van heel Nederland zijn wij de enigen die deze methode toepassen en wel zonder vloeren open te breken. Dit komt zowel het bedrijf als u goedkoper uit.

Leidingen

Het doet er niet toe welke materiaalbuizen zijn gebruikt bij de aanleg van het net werk in uw bedrijf. Met onze vernieuwde methode kunnen wij in alle buizen de camera inspectie uitvoeren. Wij vragen wel dat bij het verrichten van de werkzaamheden door ons team u de hoofdkraan dichtdraait om te voorkomen dat het lekkage probleem niet van kwaad tot erger wordt.

Ingeval van een bedrijf geven wij vroegtijdig door aan de afdelingshoofden om een melding te doen uitgaan naar hun medewerkers om hen op de hoogte te stellen dat alle kranen worden gedicht voor de periode dat er werkzaamheden worden verricht. Om te voorkomen dat er ongerief ontstaat doordat medewerkers een behoefte doen en daarna niet kunnen doorspoelen plaatsen wij bij de desbetreffende toiletgroepen meldingen dat die buitengebruik zijn.

Duur van de inspectie

Hoelang de camera inspectie zal duren hangt geheel af van de aard van het probleem. Als het een dieperliggende oorzaak heeft dan duurt het wel langer dan normaal. Gemiddeld duurt het 20 tot 30 minuten om het probleem op te sporen. Als het een bedrijfsinstallatie betreft dan moeten wij langer te werk gaan. Stelt u voor dat de lekkages tussen twee verdiepingen zitten waar er een vernauwing is van buizen, dan kunnen wij er niet makkelijk bij, want de camera’s hebben een bepaalde afmeting en kunnen niet door al te smalle buizen. Indien blijkt dat er daarvan sprake is dan gebruiken wij een hogedruk lucht met gascompressie zodat wij de scheur in de leiding kunnen traceren. Wij proberen zo efficiënt mogelijk te werken zodat wij alles weer in goede orde achterlaten.

Onze standaardtijd voor de inspectie is zoals eerder aangekaart ongeveer 30 min.

Kosten

Wij hebben voor huishoudens en bedrijven verschillende tarieven en pakketten. U kunt dan aan de hand van deze pakketten een keus maken wat voor u of uw bedrijf het meest voordelig is:

De pakket tarieven zijn op kwartaal basis. Dit houdt in dat het een onderhoudscontract is die u met ons afsluit en wij voor het afgesproken bedrag die bij het pakket horende onderhoudswerkzaamheden verrichten. U heeft als klant elk kwartaal dus recht op een onderhoudsbeurt van uw installaties van uw woning. Geen verstoppingen meer, geen lekkages meer!

Uiteraard is het ook mogelijk om een éénmalige camera inspectie door ons te laten verrichten.

Bedrijfspakketten

  1. Sonar tracering lekkage + opheffing
  2. Reiniging leidingen + hogedruk gas tracering + opheffing
  3. Reiniging leidingen + complete seal en opheffing alle lekkages

Met herstelwerkzaamheden aan de buizen die vervanging behoeven.

Wij trachten elk bedrijf tegemoet te komen met onze diensten. Als bedrijf zullen wij u het maximale aanbieden wat wij kunnen en waartoe onze dienstverlening strekt.

Contact met de riooldienst opnemen?

Onze klanten hebben de ervaring dat als zij contact op nemen wij hen altijd snel te woord staan en wel binnen 30 seconden reeds hebben doorverwezen. Wij willen ertoe overgaan dat u als klant door middel van een speciale mobiel applicatie onze deskundigheid sneller kunt inschakelen. U heeft dan de optie om foto’s van de lekkages of scheuren in de leidingen op te sturen zodat wij precies een indicatie hebben waar de schoen wringt. Het probleem kunt u ook telefonisch doorgeven, echter blijkt dat de uitleg van de klant toch soms niet juist is, waardoor onze inschatting van het probleem vaak naast kan liggen. Om ervoor te zorgen dat wij de kwaliteit van onze dienst behouden hebben wij deze optie ingevoerd. Wij hebben als geruime tijd vele positieve reacties ontvangen en wij proberen de applicatie steeds te updaten met meerdere opties. Zo zullen wij in de toekomst de applicatie zodanig updaten dat het een optie zal hebben die u als klant in de gelegenheid stelt om de afmeting en buisdikte vast te stellen.

Schrijf ons vandaag via het contactformulier of stuur een bericht via de mail. Als u die mogelijkheid niet heeft kunt natuurlijk altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wij staan u altijd vriendelijk te woord en zijn er voor u! Snel en voordelig riool camera inspecties laten verrichten en uw riool laten herstellen door ons ervaren team.

Bel: 06-28791793